False

معدن ایرانیان

کمربند «متالوژینی» ایران دارای ذخایر فلزی و غیر‌فلزی اثربخشی است
١٣٩٧/٢/١
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی گفت: خیلی از کشورهای دنیا یا تک‌محصولی هستند یا حداقل سه تا چهار ماده معدنی را در خودشان دارند و همه پدیده‌های زمین‌شناسی را در اختیار ندارند.
بهروز برنا با تصریح بر این موضوع که همه تاکید دارند ایران یک کشور بی‌نظیر از نظر مواد معدنی است، گفت: ایران شانزدهمین کشور پهناور دنیا است، یک درصد خاک‌های دنیا را دارد و از نظر زمین‌شناسی حداقل
۶ فاز کانی‌سازی داریم و از عمر زمین که 6/ 4 میلیارد سال که می‌گذرد، اثرات آن را در ایران شاهد هستیم.
ایران از نظر جغرافیایی، در یک کمربند «متالوژینی» قرار گرفته است که غنای معدنی فلزی و غیر‌فلزی اثربخشی دارد.
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی با ذکر نمونه ادامه داد: کمربند مس و طلا، کمربند آهن، کمربندهای تبخیری که بیش از ۲۰۰ گنبد نمکی هستند و کمربند سرب و روی از جمله کمربندهای مهمی هستند که نشان می‌دهد ایران شرایطی دارد که باید به آن توجه کرد.
برنا افزود: در حال‌حاضر بیش از ۶۰ میلیارد تن ذخایر قطعی و اعتباری کشور است یعنی دنیایی از ذخایر غیر‌فلزی و بسیاری از ذخایر فلزی را در ایران در اختیار داریم. در تاریخ ایران بیش از هزار و ۲۰۰ معدن ماندگار شده که بیشترین اکتشافات نیز در اطراف این معادن انجام شده است.