False

معدن ایرانیان

جدیدترین پیش بینی موسسه فیچ در مورد قیمت فلزات و مواد معدنی در سال ۲۰۱۸
١٣٩٧/٢/١
شد سودآوری شرکتهای معدنی در سال 2018 ادامه خواهد داشت.
موسسه اعتبارسنجی Fitchگزارش پیش بینی وضعیت معدن و صنایع معدنی در سال 2018 را در 17 صفحه منتشر کرد.
شرکتهای معدنی بر خلاف گذشته، با پول خود اقدام به سرمایه گذاری در رشد ظرفیت نکرده انداین موضوع باعث شده تا برغم رشد قیمت، بالانس عرضه-تقاضا پایدار بوده و از سقوط قیمتها در میان بلندمدت جلوگیری شود
وضعیت اعمال مقررات زیست محیطی بروی تولید محصولات معدنی یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بروی قیمتهای سال 2018 است.
شرکتهای معدنی شاهد بهبود رتبه اعتبار در سال 2017 بوده و این روند در سال 2018 نیز بهبود میابد (رشد سودآوری)
کسری عرضه مس به مرور زمان تا سال 2020 افزایش یافته و بعد از آن بازار با کمبود شدید عرضه مواجه میشود سرمایه گذاری شدید چینی ها بروی واحدهای ذوب مس ادامه دارد و امسال 900 هزار تن به ظرفیت تولید اضافه میشود که محرک واردات کنسانتره چین و رشد تقاضای جهانی است .CRU پیشبینی کرده بازار مس در سال 2018 شاهد کسری عرضه 127 هزار تنی باشد
بازار جهانی آلو مینیوم خارج از چین از سال 2012 شاهد کسری عرضه میباشد و در داخل چین در سال 2018 پیش بینی کاهش عرضه 1.2 میلیون تن متصور است! کسری به مرور زمان تا سال 2020 بیشتر خواهد شد (CRU).این موضوع عامل تحریک قیمت به بالای 2200دلار در سال جاری شده و چشم انداز کاملا مثبت است.
قیمتها روی در سال 2018 بخصوص در نیمه اول افزایشی بوده و کسری عرضه تا سال 2020 محرک قیمتها خواهد بود.کمبود کنسانتره روی در بازار عامل تعطیلی برخی اسملترها در چین شده است! اقدام گلینکور در شروع راه اندازی معدن LadyLoretta نیز نمیتواند عامل مازاد عرضه شود، زیرا این شرکت در جمع 2018 پیش بینی کاهش تولید روی کرده است.
انتظار رشد عرضه 50 میلیون تن سنگ آهن در سال 2018 عامل فشار بروی قیمتها بوده و متوسط قیمت را از 75دلار به 60دلار در سال 2018 کاهش میدهد.البته چشم انداز مثبت بوده و به نظر میرسد غولهای بزرگ سنگ آهن به گونه ای عمل میکنند تا بازار شاهد مازاد عرضه نشود.چینیها فعلا بروی مصرف سنگ پرعیار متمرکز هستند، با این وجودبا اتمام فصل سرما، انتظار رشد تقاضا برای عیارهای متوسط را داریم