False

معدن ایرانیان

روند قیمت فلز نیکل
١٣٩٧/٢/١
فلز نیکل نیز در روند قیمتی خود با صعود قابل توجه مواجه بود و در شش ماه گذشته حدود ۲۸۰۰ دلار افزایش قیمت داشته و به ۱۲ هزار و ۱۰۰ دلار در هر تن رسیده است. این فلز در یک ماه اخیر روندی کاملا صعودی داشته و برای این فلز در یک ماه اخیر هم ۲۳۰۰ دلار افزایش قیمت مشاهده شد.