False

معدن ایرانیان

روند قیمت فلز روی
١٣٩٧/٢/١
روند قیمتی فلز روی در بازارهای جهانی آهسته و پیوسته، اما صعودی بوده است و از شش ماه گذشته تا امروز ۶۲۰ دلار افزایش داشته قیمت داشته است و به ۳۲۲۰ دلار در هر تن رسیده است. اما در یک ماه اخیر روی جزو معدود محصولات معدنی بود که هر چند ناچیز اما روند قیمتش رو به کاهش رفت؛ یعنی با وجود تلورانس قیمتی در نهایت به ۳۲۲۵ دلار رسید که نسبت به ابتدای ماه حدود ۱۰ دلار کمتر است