False

معدن ایرانیان

افزایش قیمت المینیوم
١٣٩٧/٢/١
آلومینیوم نیز از جمله محصولاتی بود که در ماه های اخیر جهش قیمت قابل توجهی را تجربه کرد؛ به گونه ای که در عرض یک هفته تا ۲۰۰ دلار افزایش قیمت داشت. این محصول ماه گذشته با وجود فراز و فرودهایی که تجربه کرد و بیشینه تغییر آن تا حدود ۱۱۰ دلار بود و در بالا ترین حالت به ۲۱۹۰ تومان در هر تن رسید، اما امروز نسبت به ابتدای ماه فقط ۱۵ دلار افزایش قیمت داشته است و به ۲۸۵۰ دلار در هر تن رسیده است.