False

معدن ایرانیان

افزایش قیمت مس
١٣٩٧/٢/١
بازار مواد معدن همچنان در حال تجربه روند افزایشی هستند و این مسیر تا ابتدای امسال طی شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس قیمت های بدست آمده از محصولات معدنی در بازار جهانی، روند صعدی این محصولات از ابتدای امسال ادامه دارد؛ به گونه ای که محصولی مانند مس از شش ماه گذشته تا امروز تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن افزایش قیمت داشته است.
این نمودارها بیانگر این است که مس در کنار رشد عمومی قیمتی که در شش ماه اخیر تا ۱۰۰۰ دلار داشته است، فقط در یک ماه اخیر حدود ۳۶۰ دلار افزایش قیمت داشته است و ۶۸۱۰ دلار در هر تن رسیده، این در حالی است که این فلز در اواسط این ماه در بالاترین قیمت خود تا مرز ۷۱۰۰ دلار در هر تن پیش رفت.