False

معدن ایرانیان

رشد 21 درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن معادن بزرگ
١٣٩٧/١/٢٩
شرکت های بزرگ معدنی طی نیمه نخست سال 95، میزان تولید کنسانتره آهن و سنگ آهن خام را به ترتیب 21 و 10 درصد افزایش دادند.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور شامل چادرملو، گل گهر، سنگان، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و سنگ آهن مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه، 15 میلیون و 184 هزار و 790 تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 12 میلیون و 539 هزار و 105 تن بود.
در میان شرکت های تولیدکننده، «چادرملو» 4 میلیون و 820 هزار و 235 تن، «گل گهر» 5 میلیون و 942 هزار و 560 تن، «سنگ آهن مرکزی» یک میلیون و 930 هزار و 714 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» یک میلیون و 791 هزار و 864 تن و «سنگان» 699 هزار و 417 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.
رشد 10 درصدی تولید سنگ آهن خام
همچنین طی مدت یاد شده از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه، 16 میلیون و 578 هزار و 366 تن سنگ آهن خام تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (15 میلیون و 5 هزار و 835 تن)، 10 درصد رشد نشان می دهد. از این میزان، میزان تولید شرکت «گل گهر» 5 میلیون و 942 هزار و 556 تن، «چادرملو» 4 میلیون و 857 هزار و 835 تن، «مرکزی» 2 میلیون و 831 هزار و 642 تن، «سنگان» یک میلیون و 738 هزار و 372 تن، «جلال آباد» 534 هزار و 503 تن، «فلات مرکزی» 379 هزار و 617 تن و «میشدوان» 293 هزار و 841 تن بود.
تولید دانه بندی
7شرکت بزرگ معدنی طی 6 ماهه نخست امسال، 3 میلیون و 162 هزار و 765 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (3 میلیون و 593 هزار و 445 تن)، 12 درصد کاهش نشان می دهد. از این میزان، شرکت سنگان «یک میلیون و 38 هزار و 954 تن»، مرکزی «878 هزار و 250 تن»، جلال آباد «534 هزار و 503 تن»، فلات مرکزی «379 هزار و 617 تن»، میشدوان «293 هزار و 841 تن» و چادرملو 37 هزار و 600 تن تولید کرده است