False

معدن ایرانیان

تولید کنندگان ناچار به صادرات هستند!
١٣٩٧/٨/٢٠

مدیر مجتمع معدنی چادرملو ,سید محمد ابریشمی، در پاسخ به معدن نامه در مورد تاثیر تحریم های ثانویه که از روز از 13 آبان آغاز شد، بیان کرد: تحریم ها برای شرکتی که صادرکننده نیست و تولید آن برای تامین داخلی است خیلی محسوس نیست اما در نقل و انتقالات مالی و تامین قطعات در طولانی مدت تاثیر خود را خواهد داشت در این شرایط ما منتظر هستیم تا بدانیم سوئیفت اروپایی چگونه قصد حمایت از کشور را در شرایط تحریم ها خواهد داشت.
وی از دوراندیشی این شرکت در مدیریت شرایط، در تحریم ها بیا کرد: ما انبارهای خود  را از قطعات مورد نیاز پر کرده ایم و این قطعات تا حدود دو سال پاسخگوی نیاز ما خواهد بود.
مدیر مجتمع معدنی چادرملو افزود: در حال حاضر با کاهش ارزش ریال صادرات محصولات فولادی کاملا در شرایط مناسبی است فولاد مبارکه و فولاد خوزستان صادرات بسیار بالا و مناسبی داشته اند و از هر مرحله ای پس از فرآوری سنگ آهن، خام فروشی محسوب نمی شود. خام فروشی به معنی صادرات سنگ آهن است، به همین خاطر باید به کارخانه ها اجازه داده شود تا برای تامین ارز خود درصدی از محصول خود را صادر کنند.
وی در ادامه گفت: البته محصول ما به صورت صد در صدی خوراک داخلی است، کنسانتره ی تولیدی ما، برای تامین گندله سازی شرکتهای خودمان و بخشی هم برای تامین  فولادمبارکه و فولاد خوزستان اختصاص داده شده است البته اخیرا سنگان هم به آن اضافه شده و گندله ی تولیدی چادرملو هم برای احیای داخلی مصرف می شود اما شرکت هایی هم که صادرات گندله دارند با هدف سرمایه گذاری و تامین قطعات خود ناگزیر هستند صادرات انجام دهند.
ابریشمی افزود: کارخانه ما 40 درصد بالای ظرفیت اسمی خود تولید می کند در نتیجه امکان افزایش تولید نیست. البته ظرفیت سازی در برنامه های بلند مدت ما قرار دارد اما این اقدامات نیازمند تامین مالی هم هست وقتی به واسطه تامین نیاز داخلی تمام  محصولات ما به تولیدکننده داخلی داده می شود ما برای تامین ارز خود دچار مشکل می شویم . کارخانه ی احیای چادرملو برای تامین تجهیزات نیازمند ارز است در شرایط فعلی هم از طریق دولت امکان تامین ارز نیست. این امر سبب می شود به دنبال برنامه ای برای صادرات کنسانتره، گندله و فولاد باشیم تا مجددا ارز حاصل، سرمایه گذاری در همین بخش شود.
مدیر مجتمع معدنی چادرملو ,سید محمد ابریشمی، در پاسخ به معدن نامه در مورد تاثیر تحریم های ثانویه که از روز از 13 آبان آغاز شد، بیان کرد: تحریم ها برای شرکتی که صادرکننده نیست و تولید آن برای تامین داخلی است خیلی محسوس نیست اما در نقل و انتقالات مالی و تامین قطعات در طولانی مدت تاثیر خود را خواهد داشت در این شرایط ما منتظر هستیم تا بدانیم سوئیفت اروپایی چگونه قصد حمایت از کشور را در شرایط تحریم ها خواهد داشت.
وی از دوراندیشی این شرکت در مدیریت شرایط، در تحریم ها بیا کرد: ما انبارهای خود  را از قطعات مورد نیاز پر کرده ایم و این قطعات تا حدود دو سال پاسخگوی نیاز ما خواهد بود.
مدیر مجتمع معدنی چادرملو افزود: در حال حاضر با کاهش ارزش ریال صادرات محصولات فولادی کاملا در شرایط مناسبی است فولاد مبارکه و فولاد خوزستان صادرات بسیار بالا و مناسبی داشته اند و از هر مرحله ای پس از فرآوری سنگ آهن، خام فروشی محسوب نمی شود. خام فروشی به معنی صادرات سنگ آهن است، به همین خاطر باید به کارخانه ها اجازه داده شود تا برای تامین ارز خود درصدی از محصول خود را صادر کنند.
وی در ادامه گفت: البته محصول ما به صورت صد در صدی خوراک داخلی است، کنسانتره ی تولیدی ما، برای تامین گندله سازی شرکتهای خودمان و بخشی هم برای تامین  فولادمبارکه و فولاد خوزستان اختصاص داده شده است البته اخیرا سنگان هم به آن اضافه شده و گندله ی تولیدی چادرملو هم برای احیای داخلی مصرف می شود اما شرکت هایی هم که صادرات گندله دارند با هدف سرمایه گذاری و تامین قطعات خود ناگزیر هستند صادرات انجام دهند.
ابریشمی افزود: کارخانه ما 40 درصد بالای ظرفیت اسمی خود تولید می کند در نتیجه امکان افزایش تولید نیست. البته ظرفیت سازی در برنامه های بلند مدت ما قرار دارد اما این اقدامات نیازمند تامین مالی هم هست وقتی به واسطه تامین نیاز داخلی تمام  محصولات ما به تولیدکننده داخلی داده می شود ما برای تامین ارز خود دچار مشکل می شویم . کارخانه ی احیای چادرملو برای تامین تجهیزات نیازمند ارز است در شرایط فعلی هم از طریق دولت امکان تامین ارز نیست. این امر سبب می شود به دنبال برنامه ای برای صادرات کنسانتره، گندله و فولاد باشیم تا مجددا ارز حاصل، سرمایه گذاری در همین بخش شود.