False

معدن ایرانیان

خواص فیریکی و شیمیایی منگنز
١٣٩٧/١/٣
عدد اتمی: ۲۵ جرم اتمی:۵۴٫۹۳۸۰۴۹ نقطه ذوب: C°۱۲۴۴ نقطه جوش : C°۱۹۶۲ شعاع اتمی : Å ۱٫۷۹ ظرفیت:۲و۴و۳و۶و۷ رنگ: خاکستری مایل به صورتی حالت استاندارد: جامد نام گروه:۷ انرژی یونیزاسیون: Kj/mol 4.435 شکل الکترونی: ۲ ۱s22s2p63s23 p63d 54s شعاع یونی : Å ۰٫۴۶ الکترونگاتیوی:۱٫۵۵ حالت اکسیداسیون: ۲و۳و۴و۶و۷ دانسیته: ۷٫۴۳ گرمای فروپاشی: Kj/mol 12.05 گرمای تبخیر : Kj/mol 226 مقاومت الکتریکی : Ohm m 0.0000016 گرمای ویژه: J/g Ko 0.48 دوره تناوبی:۴ درجه اشتعال : در حالت جامد اشتعال پذیر شماره سطح انرژی : ۴ اولین انرژی : ۲ دومین انرژی : ۸ سومین انرژی : ۱۳ چهارمین انرژی : ۲ ایزوتوپ : ایزوتوپ نیمه عمر Mn-52 5.59 روز Mn-52m 21.1 دقیقه Mn-53 3700000.0 سال Mn-54 312.2 روز Mn-55 پایدار Mn-56 2.57 ساعت Mn-57 1.45 دقیقه اشکال دیگر : اکسید منگنز MnO ، تترا اکسید تری منگنز Mn3O4 ، تری اکسید دی منگنز Mn2O3 ، دی اکسید منگنز MnO2 و هپتا اکسید دی منگنز Mn2O7 دی کلرید منگنز MnCl2 منابع : کانیهای پیرولوسیت و پسیلوملان و رودوکروزیت کاربرد : برای تهیه لوازم فولادی ، باتریها ، ریل راه آهن ، محور چرخها و سرامیک سازی به کار می رود .   منگنز از کلمه لاتین (Magnes  یا Magnet) گرفته شده است که به خواص مغناطیسی پیرولوزیت (کانه اصلی منگنز) اشاره می کند
   منگنز فلزی است خاکستری مایل به صورتی که در گروه هفتم جدول تناوبی عناصر قرار گرفته و با عدد اتمی ۲۵ دارای وزن اتمی برابر با ۹۴/۵۴ است
   نماد این عنصر Mn و وزن مخصوص آن ۴/۷ می باشدودمای ذوب آن به ۱۲۴۵ درجه سانتی گراد می رسد .این عنصر در طبیعت به صورت خالص تشکیل نمی شود و بیشتر به صورت اکسید ، کربنات و سیلیکات وجود دارد.   منگنز با فلز کرم در گروه ششم و با فلز آهن در گروه هشتم همسایه بوده و از نقطه نظر شیمیایی شباهتهای زیادی به آن دارد. با این وجود، از نظر خواص متالورژیکی منگنز تفاوتهایی با آهن و فلزات نزدیک به آن دارد. چرا که آهن، کبالت و نیکل خواص مفید فیزیکی خودرا به عنوان یک فلز حفظ کرده و در اکثر آلیاژها به عنوان عنصر پایه عمل می‌کنند،در حالیکه منگنز چنین نیست. توضیح علت این عملکرد منگنز این می‌تواند باشد که در شرایط عادی ترتیب قرار گیری اتمهای منگنز در ساختمان بلورین آن به گونه ای است که منگنز معمولاً فلزی شکننده و غیر قابل انعطاف و شکل گیری می‌باشد. اما وقتی که منگنز با آهن ( و همچنین با فولاد )، آلومینیوم و سایر فلزات غیر آهنی تشکیل آلیاژ می‌دهد، باعث بهبود خواص فیزیکی آلیاژ می‌شود. به خاطر همین خواص منگنز است که اصلی ترین کاربرد منگنز به عنوان یک عنصر آلیاژی است.