False

معدن ایرانیان

اندر احوالات بورس!
١٣٩٧/٧/١٥
با استناد به گزارش ایران اکونومیست، شاخص بازده نقدی و کل قیمت  بورس اوراق بهادار تهران "تدپیکس" در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۵ مهرماه ۹۷ با کاهش ۷۶۶۵ واحدی به عدد ۱۷۶ هزار و ۴۱۹ واحد رسید

شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۹۰۳ واحدی رقم ۳۰ هزار و ۸۰۵ واحد را به اطلاع رساند

شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۹۰۳ واحدی به رقم ۳۰ هزار و ۸۰۵ واحد دست یافت

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۵۲۲۸ واحدی به رقم ۱۳۲ هزار و ۱۵۵ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۱۷۲۸۰ واحدی عدد ۳۴۰ هزار و ۸۶۰ واحد را به نمایش گذاشت

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش ۸۹ واحدی بر روی رقم ۲ هزار و ۲۰ واحد متوقف شد