False

معدن ایرانیان

آمار اقتصادی معادن ایران - قسمت اول
١٣٩٧/٧/١٠
نزدیک به 30 درصد از سرمایه گذاری کشور در سال های اخیر در زمینه معدن انجام شده است. در سال 2008، چهل و پنج درصد از سرمایه گذاری در بازار سهام در صنایع معدنی بوده است. در سال 2008، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی بیش از پنج درصد افزایش یافت. بخش معادن در صنعت با بالاترین حد سود در میان 100 شرکت برتر ایرانی قرار گرفت و در سال 2009 معادن با حاشیه سود 58٪ بوده اند، در حالیکه در خبری منتشر شده از Fortune 500 ، با همان میزان سود ناخالصی,  ایران در سه ماهه اول سال 2009-2010 حدود 5.6 میلیون تن مواد معدنی به ارزش 1.2 میلیارد دلار صادر کرد. در سال های 2009-2010 بخش معدن صادرات به 8.13 ملیارد دلار رسید که حدود 32 درصد از صادرات غیر نفتی این کشور را شامل می شده است.