False

معدن ایرانیان

خرید جهانی سنگ آهن وارداتی به 115.5 میلیارد دلار رسید.
١٣٩٧/٧/٨
به طور کلی، ارزش واردات سنگ آهن برای تمام کشورهای وارد کننده از سال 2013 به طور متوسط -30٪ کاهش یافت، زمانی که خرید سنگ آهن به ارزش 165 میلیارد دلار بود. ارزش سالانه واردات سنگ آهن از سال 2016 تا 2017 به میزان 34.4 درصد افزایش یافت.

از دیدگاه قاره ای، کشورهای آسیایی، بالاترین ارزش سنگ آهن وارداتی از بازارهای خارجی را با خرید 99.2 میلیارد دلار یا 85.9 درصد کل میزان مصرف جهانی مصرف می کردند. در رتبه دوم، واردات در اروپا در 11.3٪ بود، در حالی که 1.2٪ از کل جهانی به مشتریان در آمریکای شمالی تحویل داده شد. فقط 0.9٪ از واردات سنگ آهن در آفریقا و 0.6٪ در آمریکای لاتین به جز مکزیک، از جمله کارائیب وارد شده است.
.