False

معدن ایرانیان

اشاره ای بر بازیافت سنگ آهن از درجه پایین با استفاده از روش های پیشرفته
١٣٩٧/٧/٨
با افزایش تقاضای جهانی سنگ آهن به علت نیاز عظیم فولاد در سرتاسر جهان، کشورهای مهم سنگ معدن آهن, تولید خود را با آغاز مراحلی برای استفاده از سنگ آهن کم هزینه، جریمه و شکاف افزایش داده است. دشواری اصلی در پردازش و استفاده از سنگ آهن کم کیفیت در درجه اول از ویژگی های کانی شناسی آنها و همچنین ماهیت نرم برخی از سنگ معدن و محتوای بالای سیلیکا آنها است. بدین ترتیب سنگ معدن آهن کم کیفیت برای حذف مواد معدنی و افزایش درجه و عیار آنها امروزه جذابیت است. در میان ذخایر شناخته شده آهن در کارناتاکا، بسیاری از آنها کم کیفیت هستند که نیازمند تولید مواد غذایی مناسب برای گیاهان تولید فولاد هستند.